UiPath-选择器中使用变量或参数

技术文章 1年前 (2020) 完美者
1,318 0

标签:nbsp   ima   tar   src   bsp   mamicode   文本   inf   英文   

 选择器aaname属性使用名为OutArg的变量

用两个英文大括号将变量名括起来即可。见图

技术图片

 

 

或者

右击aaname的文本框,即可弹出选择变量选择参数

技术图片

 

UiPath-选择器中使用变量或参数

标签:nbsp   ima   tar   src   bsp   mamicode   文本   inf   英文   

原文地址:https://www.cnblogs.com/toseeme/p/13644781.html

版权声明:完美者 发表于 2020-09-17 20:37:31。
转载请注明:UiPath-选择器中使用变量或参数 | 完美导航

暂无评论

暂无评论...